Коэффициент земельного налога

СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ У 2018 РОЦІ: згідно з Податковим кодексом чи за рішеннями рад.

До Асоціації надходять численні звернення від її членів з тим, щоб отримати консультацію як правильно застосувати рішення органів місцевого самоврядування при визначенні податкового зобов’язання із земельного податку на 2018 рік.

Насправді це питання є надзвичайно важливим, адже елементи податку мають зазначатись в рішеннях місцевих рад про встановлення місцевих податків, до яких належить і плата за землю. Саме від них залежить сума податкового зобов’язання, яку платник має сплатити до відповідного місцевого бюджету.

Слід зазначити, що ряд підприємств мають у власності чи користуванні земельні ділянки на території декількох місцевих рад, а такі як Укртелеком, Укрпошта, Укрзалізниця та багато інших – в усіх регіонах України. Крім того, є підприємства, які мають такі земельні ділянки з різним цільовим використанням, що ускладнює порядок нарахування сум земельного податку.

Розглянемо основні моменти у справлянні земельного податку, які дадуть можливість платникам уникнути помилок і не допустити застосування до них штрафних санкцій.

Відповідно до п. 10.1 ст. 10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) плата за землю у складі податку на майно належить до місцевих податків. З урахуванням п. 10.2 ст. 10 ПКУ, ця плата є обов’язковою для встановлення місцевими радами.

Повноваження відповідних рад щодо податків та зборів визначає стаття 12 Податкового кодексу.

Так, згідно з п. 12.3 ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється в порядку, визначеному Податковим кодексом.

При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів, обов’язково визначаються об’єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов’язкові елементи, визначені статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору (п. п. 12.3.2. ст. 12 ПКУ).

Також, п.п. 12.4.1 п. 12.4 ст. 12 ПКУ встановлено, що до повноважень місцевих рад щодо податків та зборів належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених цим Кодексом.

Податковий кодекс визначає наступні ставки земельного податку.

1. Стаття 274 ПКУ – ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):
— у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
— для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
— для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки; (п. 274.1 ст. 274 ПКУ).
— у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), (п. 274.2 ст. 274 ПКУ).

2. Стаття 277 ПКУ – ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:
— у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
— для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

3. Пункт 284.4 статті 284 ПКУ – за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, — у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 ПКУ.

Отже, розмір земельного податку обчислюється за ставками, встановленими рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Для того, щоб не помилитись зі ставкою земельного податку при визначенні суми земельного податку на 2018 рік, платникам необхідно ознайомитись із рішеннями відповідних рад, на території яких знаходяться земельні ділянки.

Як визначає п. п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (п.п. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

Зверніть увагу!

Пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» визначено, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому числі радами об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги п.п. 4.1.9 п. 4.1 та п. 4.5 ст. 4, п.п. 12.3.4 п. 12.3, п.п. 12.4.3 п. 12.4 та п. 12.5 ст. 12 ПКУ та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отже, сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надано право протягом 2018 року вносити зміни до своїх рішень про встановлення плати за землю, в тому числі, в частині ставок земельного податку. Аналогічна норма діяла у 2017 році.

Відповідно до п. 5 статті 59 Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із змінами та доповненнями, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.

Зверніть увагу!

Обов’язок щодо застосування ставок земельного податку виникає з урахуванням строків, визначених таким рішенням.

Отже, якщо місцева рада змінила ставку земельного податку шляхом внесення змін до попереднього рішення, то нова ставка податку буде застосовуватись з моменту оприлюднення нового рішення, з урахуванням строків, встановлених у самому рішенні. Наприклад, якщо рішення міської ради оприлюднено 23 лютого 2018 року, а у самому рішенні визначено, що воно вводиться в дію з 1 березня 2018 року, то платник має уточнити свої податкові зобов’язання із земельного податку, починаючи з 1 березня 2018 року.

Також, платникам не слід забувати, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах вони самостійно виявляють помилки у раніше поданій декларації (граничний термін подання декларації із земельного податку на 2018 рік – 20.02.2018 року), то вони мають право уточнити свої податкові зобов’язання у порядку, встановленому статтею 50 Податкового кодексу.

Катерина Гривнак – начальник управління АППУ

Какие есть коэффициенты земельного налога в 2017 году?

В общем случае исчисление величины земельного налога осуществляется без каких-либо коэффициентов. В формуле определения размера соответствующего платежа по умолчанию присутствует только 2 переменные — кадастровая стоимость земельного участка и налоговая ставка. Для того чтобы получить сумму налога, нужно перемножить указанные переменные.

Пример 1:

Кадастровая стоимость недвижимости — 1 000 000 руб.

Налоговая ставка — 0,3%.

Сумма налога — произведение между 1 000 000 и 0,3%, то есть 3 000 руб.

Об особенностях заполнения декларации при изменившейся в течение года кадастровой стоимости читайте в материале «Как заполнить земельную декларацию при изменении кадастровой стоимости участка судом».

Однако законодательством определен ряд оснований для включения в эту формулу дополнительных переменных в виде различных коэффициентов, которые применяются, если:

  • земельный участок приобретен для жилищного строительства;
  • срок жилищного строительства превышает 3 года;
  • земельный участок приобретен для индивидуального жилищного строительства физлицами;
  • участок находится в собственности плательщика менее 12 месяцев календарного года;
  • плательщик в течение налогового периода получил либо утерял право пользоваться льготами, установленными в положениях НК РФ.

Рассмотрим специфику применения коэффициента в каждом случае подробнее.

Коэффициент при покупке земли для жилищного строительства

С 2008 года в российском налоговом законодательстве (п. 15 ст. 396 НК РФ) действует норма, по которой в отношении участков, купленных физлицами или юрлицами в собственность на условии использования их в качестве территории для жилищного строительства (не считая проектов, предполагающих возведение индивидуального жилья), при исчислении земельного налога временно применяется коэффициент 2. А именно в течение 3 лет с момента госрегистрации права собственности на данные участки, но не более чем до того момента, когда завершится строительство объекта недвижимости.

Коэффициент, о котором идет речь, умножается на произведение отмеченных выше переменных — кадастровой стоимости и налоговой ставки, дополняя формулу, действующую по умолчанию.

Пример 2:

Кадастровая стоимость — 1 000 000 руб.

Ставка — 0,3%.

Коэффициент — 2.

Сумма налога рассчитывается умножением 1 000 000 на 0,3% и равна 6 000 руб.

Подробнее о некоторых нюансах использования величины кадастровой стоимости земли при исчислении земельного налога читайте в статье «Как считать земельный налог, если изменилась кадастровая стоимость участка».

Если собственник земельного участка завершит строительство и произведет регистрацию прав собственности на здание до истечения 3-летнего срока строительства, то сумма налога, уплачиваемая за соответствующий период сверх суммы, исчисленной с коэффициентом 1, может быть возвращена плательщику в установленном порядке (п. 15 ст. 396 НК РФ).

Исчисление коэффициента для участка, находящегося в собственности менее года

Если земельный участок оформляется в собственность в течение года (либо, наоборот, налогоплательщик перестает им владеть), то налог исчисляется с учетом коэффициента, который определяется как отношение количества полных месяцев, на протяжении которых участок был в собственности, к общему количеству календарных месяцев года (п. 7 ст. 396 НК РФ). Величина налога, таким образом, становится пропорциональной длительности фактического нахождения участка в собственности плательщика, исчисляемой в целых месяцах относительно года.

Если плательщик оформил участок в собственность до 15-го числа включительно того или иного месяца, то соответствующий месяц включается в формулу исчисления земельного налога с применением рассматриваемого коэффициента. То же самое, если плательщик перестал владеть участком после 15-го числа месяца.

Если налогоплательщик зарегистрировал участок в собственность после 15-го числа того или иного месяца включительно, то данный месяц не включается в формулу исчисления земельного налога с использованием коэффициента. То же самое, если налогоплательщик утерял право владения участком до 15-го числа месяца.

Пример 5:

Кадастровая стоимость — 1 000 000 руб.

Ставка по налогу — 0,3%.

Допустим, плательщик владел участком 3 месяца (оформил его в собственность до 14 октября либо перестал владеть им 17 марта). Коэффициент в этих случаях будет равен 0,25.

Сумму налога рассчитываем умножением 1 000 000 на 0,3% и 0,25, и равна она будет 750 руб.

Расчет земельного налога с учетом льготы

В соответствии с положениями ст. 395 НК РФ некоторые категории плательщиков земельного налога могут иметь льготы, выражающиеся в отсутствии необходимости уплачивать соответствующий налог.

Подробнее об основаниях для освобождения физлиц и организаций от уплаты земельного налога читайте в материале «Кто освобождается от уплаты земельного налога?».

Подобная преференция может возникнуть в течение налогового периода. В этом случае применяется еще один коэффициент, включаемый в формулу. Он очень схож с тем, что мы рассмотрели выше, и представляет собой отношение между количеством полных месяцев года, когда плательщик был не вправе применять льготу, и общим количеством календарных месяцев в году. Месяц, в котором у налогоплательщика появилось право на льготу либо, наоборот, он утерял данное право, следует принимать за месяц, включаемый в делитель либо исключаемый из него соответственно.

Пример 6:

Кадастровая стоимость — 1 000 000 руб.

Величина ставки — 0,3%.

Допустим, плательщик получил право на льготу в апреле и пользовался ею весь год. В этом случае коэффициент будет равен отношению 3 (месяцы с января по март) к 12, то есть 0,25.

Сумма налога — произведение стоимости 1 000 000 руб., ставки 0,3% и коэффициента 0,25, итого налог будет равен 750 руб.

Пример 7:

Стоимость участка по кадастру — 1 000 000 руб.

Налоговая ставка — 0,3%.

Допустим, плательщик утратил право на льготу в апреле. В этом случае коэффициент будет равен отношению 8 (месяцы с мая по декабрь) к 12, то есть 0,67.

Сумма налога — произведение между значениями 1 000 000, 0,3% и 0,67, а сам налог будет равен 2010 руб.

Пример 8:

Ветеран боевых действий Степаненко О. Е. владеет ½ земельного участка кадастровой стоимостью 1 000 000 руб. Ставка налога в регионе 0,3%. Льгота по налогу составляет 10 000 руб.(п. 5 ст. 391 НК РФ).

Сумма налога составит 1 485 руб.:

(1 000 000 – 10 000) × ½ × 0,3%.

О том, какая льгота может быть установлена местным органом власти, читайте в статье «Участки площадью 6 соток могут освободить от земельного налога».